DEFAULT

9 comments

    User
    Taum
    Reply

    Apr 29,  · Frivillig lønnsnemnd: frivillig lønnsnemd er at tariffpertene fraskriver seg retten til selv å avsluitte forhandlinger. tvungen lønnsnemd: tvungen lønnsnemd må vedtas av stortingen som en egen lov. det betyr at myndigheteten griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *